23.10.2020 o 17:02 Dôležité

Opakované voľby do výboru a dozornej rady Sekcie klinickej farmácie SFS o.z. SLS

Vážení členovia Sekcie klinickej farmácie,

V nasledujúcich dňoch dostanete poštou pokyny a hlasovací lístok pre opakované voľby do výboru a dozornej rady Sekcie klinickej farmácie SFS o.z. SLS.

Voľby sa opakujú nakoľko predchádzajúce neboli v súlade s Volebným poriadkom SLS.

Prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc., predsedníčka SKF

Mgr. Lenka Lašová, administrátor webovej stránky SKF https://sekciaklinfarm.sk/