* Povinné údaje
Sekcia klinickej farmácie SFS o.z. SLS (ďalej len sekcia) so sídlom Cukrová 3, 813 22 Bratislava, Vám ako dotknutej osobe umožňuje využívať výhody spojené členstvom v sekcii a registráciou na webovej stránke https://sekciaklinfarm.sk/. Na webovej stránke sekcie sa môžu registrovať len členovia sekcie. Bližšie informácie o výhodách sú dostupné TU. Zároveň by sme chceli členom sekcie registrovaným na webovej stránke sekcie prostredníctvom e-mailu zasielať informácie o odborných podujatiach a nových odborných materiáloch uverejnených na webovej stránke sekcie.K tomu potrebujeme Váš súhlas. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodu s okamžitou účinnosťou. Môžete si na to vybrať spôsoby uvedené v bode 8.2 Vyhlásenia o ochrane osobných údajov, ktoré nájdete TU. Súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov na účely registrácie na webovej stránke:
1. Zasielanie informácií o odborných podujatiach
2. Zasielanie informácií o nových odborných materiáloch na webovej stránke
3. Overenie údajov uvedených pri registrácii v databáze členov sekcie
Nepoužívame cookies a nevykonávame vyhodnocovanie údajov o Vašom používaní webovej stránky https://sekciaklinfarm.sk/.

Prehlasujem, že som si prečítal/a Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ktorému som porozumel/a a s ktorým súhlasím. Bez potvrdenia prehlásenia nie je možné úspešne dokončiť registráciu.