Viac informácií na: Pripravované

Hlavná náplň:

je od roku 1990 rozvoj klinickej farmácie v Slovenskej republike tak, aby klinickí farmaceuti prispievali k racionálnemu používaniu liekov v spolupráci s lekármi

Hlavný cieľ:

podieľať sa na zabezpečení účinnej a bezpečnej liečby pacientov nasledujúcimi hlavnými aktivitami klinických farmaceutov:

Kontakt