9. jarná konferencia klinickej farmácie

Racionálna antiinfekčná farmakoterapia

24. 4. 2020, Bratislava, Nemocnica Ružinov

XXIX. sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej

Bezpečnosť farmakoterapie pacientov

19. 9. 2020, Nitra