9. jarná konferencia klinickej farmácie

Racionálna antiinfekčná farmakoterapia

apríl/máj 2022


XXIX. sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej

Bezpečnosť farmakoterapie pacientov

september 2022