Téma jarnej konferencieMiesto
konania
Dátum
I. jarná konfer.Od manažmentu farmakoterapie
k manažmentu pacienta
FaF UK
Bratislava
20. 4. 2012
II. jarná konfer.Riešenie vybraných farmakoterapeutických problémovFaF UK
Bratislava
18. 4. 2013
III. jarná konfer.Farmakoterapeutické problémy
(workshopy, interaktívne prednášky)
SZU
Bratislava
8. 4. 2014
IV. jarná konfer.Riešenie farmakoterapeutických problémov
u pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami
FaF UK
Bratislava
15. 5. 2015
V. jarná konfer.Riešenie farmakoterapeutických problémov liekov ovplyvňujúcich CNSFaF UK
Bratislava
13. 5. 2016
VI. jarná konfer.Riešenie farmakoterapeutických problémov liekov ovplyvňujúcich dýchací systém a imunituFaF UK
Bratislava
19. 5. 2017
VII. jarná konfer.Riešenie farmakoterapeutických problémov liekov ovplyvňujúcich zrážanie krviUniverzita J. Selyeho Komárno25. 5. 2018
VIII. pracovná konfer.Klinická farmácia v slovenských podmienkach
X. zjazd SFS venovaný 100. výročiu založenia Univerzity Komenského
v Bratislave
FaF UK
Bratislava
6. 9. 2019