Návrh odborných výkonov klinickej farmácie katalogizačnej komisie MZ SR pre zdravotné výkony

Predseda pracovnej skupiny doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc. a členovia pracovnej skupiny za klinickú farmáciu (PharmDr. M. Göböová, PhD., PharmDr. H.  Komjáthy, PhD.) pre odborné výkony klinickej farmácie katalogizačnej komisie MZ SR pre zdravotné výkony, navrhli nasledujúce ambulantné výkony pre klinickú farmáciu:

Doc. Sýkora ich ihneď zašle na pripomienkovanie aj všetkým ďalším členom pracovnej skupiny (PharmDr. M. Göböová, PhD., PharmDr. H.  Komjáthy, PhD., PharmDr. P. Stanko), ktorí sa k výkonom vyjadria do 31. 8. 2018. Navrhnuté

2.1. Ambulantné výkony klinickej farmácie:

11A06016 − Klinicko – farmaceutická konzultácia so zameraním na toxikológiu liekov a iných látok.

11A06017 − Klinicko – farmaceutická konzultácia so zameraním na optimalizáciu farmakoterapie

2.2. Ambulantné výkony klinickej farmácie spoločné s klinickou farmakológiou

11B08040 − Vyhodnotenie a interpretácia výsledkov terapeutického monitorovania hladín liečiv/drog  v telových tekutinách alebo pri intoxikácií liekmi.

2. 3. Ambulantné výkony klinickej farmácie spoločné s klinickou farmakológiou, výkon môže poskytovať aj farmaceut

11B07004 − Poskytnutie informácií o lieku lekárovi alebo inému zdravotníckemu pracovníkovi

11B07005 − Poskytnutie informácií o lieku pacientovi.