Téma sympózia
Miesto
konania
Dátum
I.Klinická farmácia '91IVZ
Bratislava
25. 4. 1991
II.Farmaceut a farmakoterapeutická praxBratislava1. 4. 1992
III.Sympózium klinickej farmácieBratislava4. 1993
IV.Sympózium klinickej farmácie so zahraničnou účasťou klinických farmaceutov z Holandska a Anglicka: Clinical Aspects of Community Pharmacy, Possibilities for the Future. Trends in Clinical Pharmacy in the Hospital. Spoluorg. s XX. Lekárnickymi dňami. II. Konferencia Klinickej farmakológie Sekcia klinickej farmácie ako spoluorganizátor konferencieNitra

IVZ
Bratislava
18. - 20. 5. 1994

6. - 7. 10. 1994
V.Sympózium klinickej farmácieIVZ
Bratislava
6. 4. 1995
VI.Spoločne s XXII. Lekárnickými dňami S Lekárnickou sekciou SFS

IV. Konferencia Klinickej farmakológie Sekcia klinickej farmácie ako spoluorganizátor so SSKF
Donovaly

Košice
30. 5. - 1. 6. 1996

6. - 7. 6. 1996
VII.Spoločne s VI. pracovnými dňami nemocničných lekárnikovNOÚ
Bratislava
5. - 7. 11. 1997
VIII.VI. Konferencia klinickej farmakológie Sekcia klinickej farmácie ako spoluorganizátor so SSKF

Spoločne s VII. pracovnými dňami nemocničných lekárnikov
Agroinštitút
Nitra

NOÚ
Bratislava
16. - 17. 4. 1998

18. - 20. 11. 1998
VII. konferencia Klinickej farmakológie Sekcia klinickej farmácie ako spoluorganizátor so SSKFSpoločenské
centrum
Piešťany
22. - 23. 4. 1999
Novodobá história od roku 2000 - samostatné sympóziá klinickej farmácie
IX.Sympózium klinickej farmácie
Klinická farmácia na prahu nového tisícročia
FaFUK
Bratislava
5. 4. 2000
X.Sympózium klinickej farmácie
Informačné systémy vo farmácii a v medicíne
Agroinštitút
Nitra
26. - 27. 4. 2001
XI.Sympózium klinickej farmácie
Spolupráca medzi farmaceutom a lekárom prínos pre pacienta
FaFUK
Bratislava
25. - 26. 4. 2002
XII.Sympózium klinickej farmácie
Intoxikácie liekmi a inými noxami
Agroinštitút
Nitra
12. - 13. 6. 2003
XIII.Sympózium klinickej farmácie
Najčastejšie chyby v liečbe, duplicita liečiv, interakcie liečiv, iatrogénne intoxikácie
(VII. zjazd SFS)
SPU
Nitra
9. - 10. 9. 2004
XIV.Sympózium klinickej farmácie
Farmakoterapia v gravidite, laktácii a riziká hormonálnej liečby
Agroinštitút
Nitra
28. - 29. 4. 2005
XV.Sympózium klinickej farmácie
Nové lieky a nové liekové formy v klinickej praxi
FN
Nitra
11. - 12. 5. 2006
XVI.Sympózium klinickej farmácie
Bezpečnosť liečby
DFNsP
Bratislava
19. - 20. 4. 2007
XVII.Sympózium klinickej farmácie
Manažment chronických ochorení
FN LP
Košice
12. - 13. 6. 2008
XVIII.Sympózium klinickej farmácie
Interakcie liečiv
(VIII. zjazd SFS)
FaF UK
Bratislava
3. - 5. 9. 2009
XIX.Sympózium klinickej farmácie
Prínos komunikačných schopností klinického farmaceuta pre účinnú a bezpečnú liečbu
DFNsP
Bratislava
28. 5. 2010
XX.Sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej
Zvlášnosti farmakoterapie v pediatrii
FN
Nitra
28. - 29. 4. 2011
XXI.Sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej
Infekčné ochorenia, ich prevencia a terapia s XXXVIII. lekárnickými dňami
FaF UK
Bratislava
13. - 15. 9. 2012
XXII.Sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej
Farmakoterapeutické riziká a pochybenia - úloha klinickej farmácie v ich predikcii, minimalizácii a riešení
SZU
Bratislava
19. 4. 2013
XXIII.Sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej
Zvláštnosti farmakoterapie rizikových skupín pacientov. Od molekulových základov vo výskume a vývoji liečiv a liekov po uplatnenie v klinickej praxi
(IX. zjazd SFS)
FaF UK
Bratislava
4. - 6. 9. 2014
XXIV.Sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej
Metabolické ochorenia
FaF UK
Bratislava
11. 9. 2015
XXV.Sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej
Sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej
Optimalizácia podávania liekov
s XXV. pracovnými dňami nemocničných lekárnikov
Bratislava23. - 24. 11. 2016
XXVI.Sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej
Individualizovaná a bezpečná farmakoterapia
s XXVI. kongresom nemocničného lekárenstva
Bratislava23. - 24. 11. 2017
XXVII.Sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej
Spájanie vedy a praxe v klinickej farmácii
s V. Zoborskými lekárnickými dňami a MED EXPO Nitra
Agrokomplex
Nitra
22. 9. 2018
XXVIII.Sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej
Klinická farmácia v nemocničnom prostredí, na špecializovaných pracoviskách a vo verejných lekárňach
s V. Zoborskými lekárnickými dňami a MED EXPO Nitra
Agrokomplex Nitra21. 9.
2019