Milí návštevníci webovej stránky Sekcie klinickej farmácie SFS. o.z. SLS a členovia Sekcie klinickej farmácie registrovaní na stránke 

Sme radi že Vám môžeme predstaviť novovytvorenú webovú stránku sekcie. 

V dnešnej dobe elektronickej komunikácie je webová stránka sekcie nevyhnutnou súčasťou  jej činnosti a jednoduchým a rýchlym spôsobom komunikácie medzi členmi výboru sekcie a ďalšími členmi a návštevníkmi webovej stránky. 

Chceme Vás na stránke sekcie informovať o  odbornom programe vzdelávacích podujatí, ktoré pripravujeme. Snahou je informovať o  domácich a zahraničných aktivitách, o aktualitách v rámci sekcie a odboru klinická farmácia. Ďalšou snahou je uvádzať informácie hlavnej odborníčky MZ SR pre klinickú farmáciu a uľahčiť Vám prácu zverejnením odborných materiálov ale aj prístupov k zaujímavým informáciám z oblasti klinickej farmácie. Budeme radi, ak sa webová stránka sekcie Klinickej farmácie stane Vašou obľúbenou a často navštevovanou. 

Podmienkou získania prístupu k všetkým uverejneným materiálom na stránke Sekcie klinickej  farmácie je byť členom Sekcie klinickej farmácie SFS. o.z. SLS a zaregistrovať sa následne na stránke sekcie.

Budeme otvorení aj Vašim názorom a odborným požiadavkám. Chceme do práce v rámci sekcie zapojiť čo najväčší počet aktívnych členov, preto privítame námety na zlepšenie stránky, dodanie spracovaných alebo už publikovaných odborných materiálov z Vašej činnosti.

Sme presvedčení, že webová stránka Sekcie klinickej farmácie bude pomáhať k ďalšiemu rozvoju klinickej farmácie v Slovenskej republike vo všetkých jej oblastiach.

Výbor sekcie klinickej farmácie