Členstvo v Sekcii klinickej farmácie SFS o.z. SLS

Srdečne pozývame za členov Sekcie klinickej farmácie všetkých, ktorí sa zaujímajú o klinickú farmáciu a chceli by sa aktívne podieľať na činnosti sekcie a rozvoji odboru.

Sekcia klinickej farmácie  je jednou zo sekcií Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS), ktorú organizačne a administratívne zastrešuje Slovenská lekárska spoločnosť (SLS). Členstvo v odbornej spoločnosti a sekcii patrí k  odbornej cti a prináša viacero praktických výhod:

Členom Sekcie klinickej farmácie, sa v zmysle stanov SLS môže stať fyzická osoba (farmaceut, lekár, iný zdravotnícky pracovník, študent). Podmienkou je prihlásenie sa za riadneho člena formou prihlášky, úhrada zápisného a ročných členských príspevkov.

Prihlášku za riadneho člena SLS, v ktorej je potrebné vyznačiť členstvo v Slovenskej farmaceutickej spoločnosti a v Sekcii klinickej farmácie, rovnako ako aj Príspevkový poriadok a adresu pre zaslanie prihlášky nájdete tu:

http://sls.sk/web/clenstvo-v-sls/