Základné údaje o Európskej spoločnosti klinickej farmácie  ESCP

https://www.escpweb.org/

ESCP Zurich Switzerland