Základné údaje o Európskej spoločnosti klinickej farmácie  ESCP

 
ESCP Zurich Switzerland
https://escpweb.org/workshops-and-symposia/upcoming-events