Hlásenie o nežiaducich účinkoch liekov − ŠÚKL

  1. Elektronický formulár na hlásenie podozrenia na nežiaduci účinok lieku:
  2. Tlačivo hlásenia podozrenia na nežiaduci účinok lieku:
  3. Pokyny k vyplneniu hlásenia podozrenia na nežiaduce účinky liekov:

https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/bezpecnost-liekov/hlasenie-o-neziaducich-ucinkoch?page_id=536

Hlásenie nežiaducich účinkov z dôvodu medikačných chýb

Liekové riziko 47/2016: Dôležitosť oznamovania nežiaducich účinkov z dôvodu medikačných chýb

https://www.sukl.sk/buxus/docs/Bezpecnost_liekov/LiekRiziko/LR_c_47_November_2016_final.rk.doc