Hlásenie o nežiaducich účinkoch liekov − ŠÚKL

  1. Elektronický formulár na hlásenie podozrenia na nežiaduci účinok lieku:
  2. Tlačivo hlásenia podozrenia na nežiaduci účinok lieku:
  3. Pokyny k vyplneniu hlásenia podozrenia na nežiaduce účinky liekov:

https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/bezpecnost-liekov/hlasenie-o-neziaducich-ucinkoch?page_id=536