Misia

Sekcia klinickej farmácie podporuje vzdelávanie, prax a výskum v klinickej farmácii s cieľom optimalizovať liečbu pacientov.

Vízia

Rozširovať a skvalitňovať aktivity klinickej farmácie, tak aby sa klinickí farmaceuti etablovali v mnohých zdravotníckych zariadeniach v Slovenskej republike.