Spolupráca s  odbornými sekciami a spoločnosťami a ďalšími významnými domácimi a zahraničnými partnermi:

Zahraničná spolupráca a výmena skúseností: