07.03.2020 o 18:04 Udalosti

IX. jarná konferencia klinickej farmácie – zrušená

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sa IX. jarná konferencia klinickej farmácie, ktorá sa mala konať 24. apríla 2020, ruší. Program sa presúva na XXIX. Sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej, ktoré je naplánované na 26. septembra 2020 v Nitre. Bližšie informácie budeme priebežne aktualizovať.

Aktívnych účastníkov prosíme o zaslanie abstraktu do konca mája 2020 priamo PharmDr. Márii Göböovej, PhD: maria.goboova(at)fnnitra.sk

Čítať viac…
06.03.2020 o 7:21 Zaujímavosti

Často sa zbytočne používa veľké množstvo liekov

12.12.2019 o 21:51 Udalosti

Bezpečnosť farmakoterapie pacientov

XXIX. sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej

26. 9. 2020, Nitra

o 21:50 Udalosti

Racionálna antiinfekčná farmakoterapia

9. jarná konferencia klinickej farmácie

24. 4. 2020, Bratislava, Nemocnica Ružinov

18.10.2019 o 8:26 Zaujímavosti

Článok o klinických farmaceutoch uverejnený v Trende

18.09.2019 o 12:49 Udalosti

XXVIII. Sympózium Lívie Magulovej, 21. 9. 2019

VI. ZOBORSKÉ LEKÁRNICKÉ DNI MED EXPO Nitra 2019

na tému:

Klinická farmácia v nemocničnom prostredí, na špecializovaných pracoviskách a vo verejných lekárňach

Čítať viac…