15.06.2021 o 11:04 Udalosti

ESCP presents: webinars on clinical pharmacy

ESCP is proud to announce that this summer and autumn, we will organize six inspiring webinars about actual topics in Clinical Pharmacy. Within the network of ESCP, we have various experienced experts who love to share their knowledge with you.

Therefore, the ESCP has started a series of six webinars. These webinars combine theory with daily practice. So you will not only learn why you should do things, but also how.

Each webinar starts at 19:00 CEST and will end at 20:30 CEST.

So join our experts in the webinars, and get inspired!

Webinar topics 2021:
– eHealth
– Antimicrobial Stewardship
– Communication skills
– Clinical pharmacy in cardiology
– Pharmacogenetics in psychopharmacotherapy
– Antithrombotic stewardship


Competitive pricing for members

For members we have an attractive pricing for the sixpack of webinars.

If you are not a member yet, you can still become a member now and benefit from a substantial discount on the webinar prices, especially on the sixpack.

For membership application and registration for the webinars we have configured a web store on our dutch domain. So you will be forwarded to our store from the website when you register for the webinars.

Payment can be done via Dutch iDeal or Bank transfer. A credit Card payment link is available on request; PayPal will be available soon.

02.12.2020 o 20:42 Dôležité

Výsledky volieb do výboru a dozornej rady Sekcie klinickej farmácie SFS o.z. SLS

23.10.2020 o 17:02 Dôležité

Opakované voľby do výboru a dozornej rady Sekcie klinickej farmácie SFS o.z. SLS

Vážení členovia Sekcie klinickej farmácie,

V nasledujúcich dňoch dostanete poštou pokyny a hlasovací lístok pre opakované voľby do výboru a dozornej rady Sekcie klinickej farmácie SFS o.z. SLS.

Voľby sa opakujú nakoľko predchádzajúce neboli v súlade s Volebným poriadkom SLS.

Prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc., predsedníčka SKF

Mgr. Lenka Lašová, administrátor webovej stránky SKF https://sekciaklinfarm.sk/

02.10.2020 o 17:25 Udalosti

Webináre ESCP

Európska spoločnosť klinickej farmácie (ESCP) ponúka záujemcom účasť na webinároch:

7.októbra 2020: 

Biosimilars Vol. 2: Theoretical background and practical experiences with implementing biosimilars into practice 

29.októbra 2020:

COVID-19: Practical examples of Clinical and Hospital Pharmacy Services for COVID-19 patients 

19.novembra 2020:

The role of DOACs in patient with acute coronary syndrome 

Webináre vedú skúsení klinickí farmaceuti, prebiehajú naživo s možnosťou kladenia otázok, sú bezplatné a je potrebné sa na ne vopred registrovať. Účastníci obdržia certifikát o účasti.Bližšie informácie ako sa registrovať nájdete na: 

https://www.escpweb.org/events

07.03.2020 o 18:04 Udalosti

IX. jarná konferencia klinickej farmácie – zrušená

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sa IX. jarná konferencia klinickej farmácie, ktorá sa mala konať 24. apríla 2020, ruší. Program sa presúva na XXIX. Sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej, ktoré je naplánované na 26. septembra 2020 v Nitre. Bližšie informácie budeme priebežne aktualizovať.

Aktívnych účastníkov prosíme o zaslanie abstraktu do konca mája 2020 priamo PharmDr. Márii Göböovej, PhD: maria.goboova(at)fnnitra.sk

Čítať viac…
06.03.2020 o 7:21 Zaujímavosti

Často sa zbytočne používa veľké množstvo liekov

12.12.2019 o 21:51 Udalosti

Bezpečnosť farmakoterapie pacientov

XXIX. sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej

26. 9. 2020, Nitra

o 21:50 Udalosti

Racionálna antiinfekčná farmakoterapia

9. jarná konferencia klinickej farmácie

24. 4. 2020, Bratislava, Nemocnica Ružinov

18.10.2019 o 8:26 Zaujímavosti

Článok o klinických farmaceutoch uverejnený v Trende

18.09.2019 o 12:49 Udalosti

XXVIII. Sympózium Lívie Magulovej, 21. 9. 2019

VI. ZOBORSKÉ LEKÁRNICKÉ DNI MED EXPO Nitra 2019

na tému:

Klinická farmácia v nemocničnom prostredí, na špecializovaných pracoviskách a vo verejných lekárňach

Čítať viac…