12.12.2019 o 21:51 Udalosti

Bezpečnosť farmakoterapie pacientov

XXIX. sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej

19. 9. 2020, Nitra

o 21:50 Udalosti

Racionálna antiinfekčná farmakoterapia

9. jarná konferencia klinickej farmácie

24. 4. 2020, Bratislava, Nemocnica Ružinov

18.10.2019 o 8:26 Zaujímavosti

Článok o klinických farmaceutoch uverejnený v Trende

18.09.2019 o 12:49 Udalosti

XXVIII. Sympózium Lívie Magulovej, 21. 9. 2019

VI. ZOBORSKÉ LEKÁRNICKÉ DNI MED EXPO Nitra 2019

na tému:

Klinická farmácia v nemocničnom prostredí, na špecializovaných pracoviskách a vo verejných lekárňach

Čítať viac…