PREZENTÁCIE - 8. pracovná konferencia klinickej farmácie

Klinická farmácia v slovenských podmienkach, 6. 9. 2019, Bratislava

  1. Göböová, M., Kuželová, M., Sýkora, J.: Klinická farmácia − aktuálna situácia na Slovensku
Panel prezentácia KLIN FARM 2019 konferencia 3.9.2019Stiahnuť
  1. Členovia Odbornej pracovnej skupiny: Cagáňová, B., Černušková, L., Göböová, M., Kákošová, V., Komjáthy, H., Kuželová, M., Oleárová, A., Plačková, S., Sýkora, J. a externí členovia OPS: Dobáková, P., Ďurčanská, A., Lašová, L., Mačeková, Z., Porubcová, S., Slimáková,Ľ., Vaľková, K.:

Príprava štandardných terapeutických a diagnostických postupov klinickej farmácie

ŠDTP_ZJAZD_2019Stiahnuť

PREZENTÁCIE - XXVIII. sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej

Klinická farmácia v nemocničnom prostredí, na špecializovaných pracoviskách a vo verejných lekárňach, 21. 9. 2019, Nitra

  1. Černušková, L., Ficeková, Z., Slimáková, Ľ.: Je možné vysporiadať sa s každou interakciou? – vybrané kazuistiky z nemocničnej praxe
Je možné vysporiadať sa s každou interakciouStiahnuť
  1. Mačeková, M., Klimas, J.: Identifikácia kognitívnych porúch u pacientov so suspektným metabolickým syndrómom na Slovensku

KOGNIMET-SK:

https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/katedra-farmakologie-a-toxikologie/vedecko-vyskumna-cinnost/kognimet-sk/