Bývalí predsedovia Sekcie klinickej farmácie

1. doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc. 

1991− 1995

2. doc. PharmDr. Lívia Magulová, PhD. 

1995 − 6. júla 2010

3. PharmDr. Vlasta Kákošová 

2010 – 2015