Pracoviská atestovaných klinických farmaceutov

 1. Pracovisko klinického farmaceuta, Interná klinika, Fakultná nemocnica Nitra, Nitra
 2. Pracovisko klinického farmaceuta, Nemocničná lekáreň, Národný ústav detských chorôb, Bratislava
 3. Pracovisko klinického farmaceuta, Nemocničná lekáreň, Nemocnica Komárno s.r.o., Komárno
 4. Pracovisko klinického farmaceuta, Oddelenie klinickej farmakológie, Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica Ružinov, Bratislava
 5. Pracovisko klinického farmaceuta, Národné toxikologické informačné centrum, Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera, Kramáre
 6. Pracovisko klinického farmaceuta, Nemocničná lekáreň, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
 7. Pracovisko klinického farmaceuta, Nemocničná lekáreň, Národný onkologický ústav, Bratislava
 8. Pracovisko klinického farmaceuta, Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy
 9. Pracovisko klinického farmaceuta, Nemocničná lekáreň, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava
 10. Pracovisko klinického farmaceuta, Nemocničná lekáreň, Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Košice-Šaca.
 11. Pracovisko klinického farmaceuta, Verejná lekáreň, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Banská Bystrica
 12. Pracovisko klinického farmaceuta, Klinicko-výskumné pracovisko, Poliklinika Rázusova, Nitra
 13. Pracovisko klinického farmaceuta, Nemocničná lekáreň, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Žilina
 14. Pracovisko klinického farmaceuta, Nemocničná lekáreň, Fakultná nemocnica Nitra, Nitra
 15. Pracovisko klinického farmaceuta, Verejná lekáreň, Fakultná nemocnica Nitra, Nitra
 16. Pracovisko klinického farmaceuta, Nemocničná lekáreň, Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s., Skalica