Zakladatelia Sekcie klinickej farmácie SFS o.z. SLS

doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.

doc. PharmDr. Lívia Magulová, PhD.

PharmDr. Vlasta Kákošová