Návrh na zaradenie nového zdravotného výkonu do Zoznamu zdravotných výkonov pre klasifikačný systém DRG pre rok 2020

Vo februári 2019 podala hlavná odborníčka MZ SR pre klinickú farmáciu Návrh na zaradenie nového zdravotného výkonu „Optimalizácia farmakoterapie hospitalizovaného pacienta“ do Zoznamu zdravotných výkonov pre klasifikačný systém DRG pre rok 2020.

Všetky informácie o výkone sú v prílohe.

Formulár a zaradenie nového ZV do ZZV DRG pre rok 2020Stiahnuť