Aké výhody má členstvo v Sekcii klinickej farmácie SFS o.z. SLS pre študentov?

Členstvo v odbornej sekcii umožní študentom, členom Sekcie klinickej farmácie, ktorí sa zaregistrujú na www. stránke sekcie:

– zúčastňovať sa na odborných podujatiach sekcie (sympóziá, konferencie, workshopy)