ESCP Spring Workshop 2024

V dňoch 25. – 26. apríla 2024 sa bude v Bratislave, v priestoroch Farmaceutickej fakulty UK, konať medzinárodný workshop, ktorý organizuje naša patrnerská organizácia –  Európska spoločnosť klinickej farmácie:

ESCP Spring Workshop 2024 na tému: Pharmacotherapy challenges in the developing years: from conception to adolescence (Výzvy farmakoterapie v rozvojových rokoch: od počatia po dospievanie).
Workshop je určený farmaceutom, lekárom, sestrám a všetkým, ktorí sa zaujímajú o problematiku farmakoterapie počas tehotenstva, laktácie, v detskom veku a počas dospievania. Rokovacím jazykom je angličtina. Aktívnu účasť je možné prihlásiť do 15. januára 2024.

Bližšie informácie sú dostupné na stránke: escpweb.org

Sekcia klinickej farmácie SFS, o.z. SLS iniciuje žiadosť o skupinovú zľavu, ktorú ESCP poskytuje v prípade registrácie skupiny 10 a viac účastníkov, poplatok v tom prípade činí sumu zodpovedajúcu poplatku pre členov ESCP podľa termínu registrácie (teda prinajmenšom 390€).

Záujemcov o skupinovú zľavu prosíme o nahlásenie prostredníctvom odkazu: https://forms.gle/doDhFxoB3kPdYPDh7, najneskôr do 31. januára 2024.

I. SPOLEČNÁ KONFERENCE FARMAKOLOGICKÝCH SPOLEČNOSTÍ 2024

Odkaz: www.spolecna-konference-farma.cz

Hlavná náplň:

je od roku 1990 rozvoj klinickej farmácie v Slovenskej republike tak, aby klinickí farmaceuti prispievali k racionálnemu používaniu liekov v spolupráci s lekármi

Hlavný cieľ:

podieľať sa na zabezpečení účinnej a bezpečnej liečby pacientov nasledujúcimi hlavnými aktivitami klinických farmaceutov:

Kontakt