07.03.2020 o 18:04 Udalosti

IX. jarná konferencia klinickej farmácie – zrušená

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sa IX. jarná konferencia klinickej farmácie, ktorá sa mala konať 24. apríla 2020, ruší. Program sa presúva na XXIX. Sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej, ktoré je naplánované na 26. septembra 2020 v Nitre. Bližšie informácie budeme priebežne aktualizovať.

Aktívnych účastníkov prosíme o zaslanie abstraktu do konca mája 2020 priamo PharmDr. Márii Göböovej, PhD: maria.goboova(at)fnnitra.sk