12.12.2019 o 21:50 Udalosti

Racionálna antiinfekčná farmakoterapia

9. jarná konferencia klinickej farmácie

24. 4. 2020, Bratislava, Nemocnica Ružinov